Словник наукових термінів. Передмова, 8

41623 Словник наукових термінів. Передмова, 1

Словник наукових термінів. Передмова, 8

У

«Убивця» товарних категорій — новий напрям якнайагресивнішої ринкової торгівлі за зниженими цінами, коли дуже дешево продають товари відомих марок чітко визначеної категорії.

Угода торговельна — до У. т. належать усі угоди, пов’язані з обміном товарами в матеріально-речовинній формі і з наданням послуг як основних, так і таких, що забезпечують міжнародний товарообіг.

Угода торговельна пряма — операція між безпосередніми виробниками і споживачами товарів, робіт, послуг. Переваги таких угод: 1) можливість покупця одержати саме той товар, що йому потрібний; 2) зв’язки між продавцем і покупцем установлюються на стадії науково-дослідних чи проектних робіт, що дозволяє вчасно вносити корективи в здійснювану угоду; 3) покупець установлює безпосередні зв’язки з учасниками чи постачальниками основного продавця, особливо за складних замовлень.

Угода торговельно-посередницька — операція, пов’язана з купівлею-продажем товарів, робіт і послуг, виконувана з доручення покупця чи продавця незалежним від нього торговим посередником на підставі угоди, що укладається між ними.

Угода умовна — угода, за якої один з учасників має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань, сплативши другому певну премію. Ціль — обмежити втрати від коливань курсів під час термінових біржових операцій. Залежно від того, хто з учасників і як має право на зміну умов угоди, розрізняють: угоди з поперед­ньою премією, угоди зі зворотною премією, опціон, стелаж.

Універмаг (універсальний торговельний заклад) — підприємство роздрібної торгівлі, яке відрізняється від інших великою різноманітністю груп товарів, що пропонуються (одяг, товари для будинку і господарські товари). Кожною товарною групою опікується спеціалізований відділ універмагу, очолюваний фахівцями з постачання або торгівлі товарами даної групи.

Універсам — торговельний заклад самообслуговування, який спеціалізується на широкому асортименті товарів. Пропонує більш широкий асортимент, ніж у спеціалізованих крамницях, але менший ніж в універмагах.

Універсам широкого профілю — крамниця, яка розмірами приблизно вдвічі перевершує звичайний універсам і пропонує широкий асортимент продовольчих і непродовольчих товарів повсякденного попиту, а також набір додаткових послуг, наприклад, хімчистку, поштові послуги, проявлення фотоплівки, інкасування чеків, автозаправку і приміщення для миття автомобілів.

Унікальне пропонування продажу — єдина у своєму роді перевага товару або послуги, яку компанія посилено і постійно рекламує і підтримує на своєму цільовому ринку. Перевага зазвичай відображає деяку функціональну перевагу товару чи послуги над товарами або послугами конкурентів: більш висока якість, ліпше обслуговування, нижча ціна, більш довершена технологія виготовлення або обслуговування.

Упаковка — процес розроблення і виробництва жорсткої або м’якої оболонки для товару.

Упаковки за зниженою ціною — знижені ціни вказуються виробником безпосередньо на упаковці або ярлику.

Усвідомлення потреби — перша стадія процесу прийняття рішення про купівлю, коли покупець уперше усвідомлює потребу або знадобу.

Успіх комерційний — досягнення запланованого чи очікуваного результату господарської діяльності завдяки цілеспрямованим діям, що забезпечують одержання (збільшення) доходів підприємства або поліпшення (стабілізацію) його фінансового стану. У. к. пов’язаний не тільки зі збільшенням доходів, але і з низкою непрямих заходів, наприклад, зниженням витрат.

Установлення дискримінаційних цін — ціноутворення з урахуванням відмінностей у характеристиках споживачів, товарів або місцезнаходження товару чи послуги. Різниця в цінах не залежить від відмінностей у витратах.

Установлення єдиної ціни з включеними в неї витратами з доставки — стратегія встановлення ціни за географічним принципом, за якої компанія призначає єдину ціну, включаючи в неї однакову для всіх клієнтів суму транспортних витрат незалежно від місця їх розташування.

Установлення зональних цін — стратегія встановлення ціни за географічним принципом, за якої компанія виокремлює дві або більше географічні зони. Усі клієнти, що перебувають у межах одної такої зони, платять ту саму сумарну ціну; що більше віддалена зона від постачальника, то вище ціна товару.

Дивіться також:  Словник наукових термінів. Передмова, 1

Установлення цін відносно до базисного пункту — стратегія встановлення ціни за географічним принципом, за якої продавець вибирає певне місто як базисний пункт і стягує з усіх клієнтів транспортні витрати в сумі, що дорівнює вартості доставки від цього міста до місцезнаходження клієнта, незалежно від того, з якого міста фактично відвантажується товар.

Установлення цін для стимулювання збуту — тимчасове призначення на товари цін нижчих за прейскурантні, а іноді навіть нижчих за собівартість, для короткочасного підвищення збуту.

Установлення цін з узяттям на себе витрат з доставки — стратегія встановлення ціни за географічним принципом, за якої компанія для одержання замовлень частково або повністю бере на себе фактичні витрати з доставки товарів.

Установлення цін на додаткові товари — установлення цін на додаткові або допоміжні вироби, що продають разом з основним виробом.

Установлення цін на набір товарів — об’єднання кількох товарів у один набір і продаж його за нижчою ціною.

Установлення цін на обов’язкове обладнання — установлення цін на товари, які використовуються разом з основним виробом, наприклад, леза для бритвеного станка або фотоплівка для фотокамери.

Установлення цін на побічні продукти виробництва — установлення цін на побічні продукти виробництва для підвищення конкурентоспроможності цін на основні товари.

Установлення цін у межах товарного асортименту — установлення цінового інтервалу між товарами, що входять до асортиментної групи, з огляду на різницю в їхній собівартості, на оцінку споживачами їхніх властивостей, а також на ціни конкурентів.

Установлення цін, орієнтованих на цінність — стратегія, заснована на пропонуванні споживачам розумного поєднання якості товара і доброго обслуговування за прийнятною ціною.

Установлення ціни з урахуванням психології покупця — підхід до ціноутворення, що враховує не тільки економічний, а й психологічний аспект ціни. За цього підходу покупець саме з ціни узнає щось важливе про товар.

Установлення ціни на основі закритих торгів — установлення ціни насамперед з огляду на передбачувані ціни конкурентів, а не на власні витрати або попит. Застосовується в тому разі, коли компанія подає заявку на виконання контракту.

Установлення ціни ФОБ в місці походження товару — стратегія встановлення ціни за географічним принципом, за якої товари передаються перевізнику на умовах франко-борт (франко-вагон); при цьому всі витрати з доставки товару від підприємства-виготовлювача до місця призначення бере на себе клієнт.

Ф

Фінансові посередники — банки, кредитні і страхові компанії, а також інші установи, які допомагають фінансувати операції або страхувати від ризиків, пов’язаних з купівлею або продажем товарів.

Формула маркетингу — сукупність чотирьох складових маркетингу: ціни, товару, реклами і розміщення.

Формулювання напрямів розроблення (ФНР) — формулювання стратегії (пріоритетних напрямів) розроблення, що обґрунтовує вибір пріоритетних напрямів і описує товар/ринки і технологію, на яких потрібно зосередити увагу, і цілі, яких планується досягти.

Фрагментарна індустрія — характеризується широкими можливостями для створення конкурентних переваг, при цьому кожна з переваг невелика.

Франко-вантаж (ФОБ) — умова доставки товарів автомобільним транспортом, що передбачає включення в їхню вартість витрат з навантаження.

Франко-прикордонна станція — вид доставки, за якого виготовлювач зобов’язаний доставити товар до прикордонної станції, сповістити споживача про це і передати йому транспортні й інші документи, передбачені контрактом.

Франко-станція відправлення — базисна умова постачання, що визначає порядок постачання й оплати товарів, правову відповідальність сторін, облік у цінах витрат на транспортування, вантажно-розвантажувальних.

Франко-умова — умова продажу, відповідно до якої покупець звільняється від безпосередніх витрат з навантаження, транспортування вантажів у зв’язку з тим, що ці витрати включені в ціну товару.

Дивіться також:  Термины на "Ц"

Франчайз — ліцензія, право на ведення бізнесу, надані за певну компенсацію.

Франчайзіат — маловідома фірма чи дрібний підприємець, що одержали від франчайзера право на діяльність під його товарним знаком і зобов’язуються додержувати запропоновані стандарти якості.

Франчайзінг — 1) система передавання урядом приватному підприємству спеціальних прав, привілеїв, за використання яких воно сплачує податок; 2) форма маркетингу чи розподілу товарів, за якої «батьківська» компанія (франчайзер) звичайно надає індивідууму чи компанії (франчайзіату) право на привілей робити бізнес у запропонованій формі протягом певного періоду часу в зазначеному місці.

Функції маркетингу конкретні — комплексне дослідження ринку й економічної кон’юнктури, аналіз виробничо-збутових можливостей підприємства, розроблення маркетингової стратегії і програми, проведення товарної, цінової, дистриб’юційної й комунікаційної політики, формування структур маркетингових служб, контроль маркетингової діяльності та оцінка її ефективності.

Функції ринку — напрямки і форми впливу ринку на розвиток народного господарства, підприємств, організацій.

Функціональна знижка (знижка сфері торгівлі) — зниження ціни товару, що пропонується продавцями учасникам каналів товароруху, які виконують певні функції, наприклад, продаж товару, його зберігання і ведення обліку.

Функція споживача — залежність витрат споживача від його доходу за різних рівнів забезпеченості.

Ц

Цілі виходу на ринок — 1) швидке проникнення на новий ринок; 2) одержання максимуму доходу за мінімуму витрат і заданого обсягу реалізовуваного товару.

Цільовий маркетинг — напрям зусиль компаній на обслуговування однієї або кількох груп споживачів, відмінних спільністю потреб або характеристик.

Цільовий ринок — 1) сукупність покупців, що мають схожі потреби або загальні характеристики, яких компанія збирається обслуговувати; 2) частина кваліфікованого ринку, на який фірма вирішила спрямувати свої дії.

Ціна — 1) вираження вартості товару. В основі ціни лежить вартість, але рівень ціни на конкретний товар може відхилятися від неї під впливом попиту і пропонування, монопольного ціно- утворення та ін.; 2) грошова сума, яку беруть за товар чи послугу, або сума тих цінностей, які споживач віддає в обмін на право володіти або використовувати товар або послугу.

Ціна «ФОБ» — контрактна ціна в зовнішньоекономічній діяльності, що включає вартість товару, а також усі витрати експортера з доставки в порт відправлення, включаючи навантаження на борт судна. Ризик випадкової загибелі чи псування товару переходить із продавця на покупця в момент фактичного перетинання товаром поручнів судна в узгодженому сторонами порту навантаження.

Ціна «ФОБ-аеропорт» — включає базисну умову постачання ФОБ («вільно в аеропорту»): продавець зобов’язаний поставити товар і передати його повітряному перевізнику в аеропорту, зазначеному покупцем, укласти від імені покупця договір на перевезення; покупець зобов’язаний оплатити перевезення, прийняти товар.

Ціна «ФОБ-судно» — включає базисну умову постачання ФОБ («вільно на борту судна»): продавець зобов’язаний за свій рахунок поставити товар на борт судна в узгодженому порту навантаження і вручити покупцю коносамент; покупець фрахтує й оплачує судно, сповіщає продавця про місце й умови навантаження. Ризик псування товару переходить на покупця в момент переходу товару на судно.

Ціна «ФОР» — включає базисні умови постачання ФОР («вільно на рейках» чи франко-станція відправлення): продавець за свій рахунок перевозить товар, завантажує у вагони чи здає на станційний склад, передає покупцю транспортні й усі комерційні документи. Покупець оплачує перевезення товару, оформляє всі митні документи, несе відповідальність з ризику псування товару з моменту передачі товару транспортній організації.

Ціна «франко» — ціна, в якій ураховані всі витрати з перевезення і страхування товару під час його доставки до визначеного кордону (місця).

Дивіться також:  Термины на "Г"

Ціна «франко-вагон» — ціна, що включає базисні умови постачання продавцем продукції до пункту відправлення вантажу залізничним транспортом: продавець зобов’язаний за свій рахунок замовити вагон і завантажити в нього товар у разі повного заповнення вагона; здати товар на пристанційний склад і одержати про це документ у разі відправлення дрібної партії товару. Усі ризики з моменту передавання вантажу залізниці несе покупець.

Ціна «франко-завод-постачальник» — ціна, що включає базисну умову постачання, за якої продавець не несе жодних зобов’я­зань щодо доставки товару покупцеві. Продавець повинний тільки надати товар покупцю в термін і в місці, установлених контрактом, для завантаження товару в надані покупцем транспортні засоби. Покупець несе всі ризики щодо товару з моменту одержання його на складі продавця.

Ціна «франко-кордон» — контрактна ціна за зовнішньоекономічної діяльності, що враховує вартість товару, усі витрати з перевезення і страхування товару під час його доставки до відповідного кордону (місця).

Ціна «франко-перевізник» — включає базисну умову постачання «вільно в перевізника», за якої продавець зобов’язаний здати товар у розпорядження перевізника в зазначеному покупцем пункті, передати покупцю коносамент чи накладну розписку перевізника, укласти за свій рахунок договір перевезення; покупець оплачує витрати з формування вантажних партій, з вивантаження товару. Навантаження звичайно оплачує продавець.

Ціна форвардних угод — різновид цін у ринковій економіці за операцій на біржі.

Ціни еталонні — ціни, які відкладаються у свідомості покупців і які є деяким ціновим орієнтиром, коли покупці шукають певний товар.

Цінова еластичність — міра чутливості попиту до зміни ціни.

Ціноутворення на основі беззбитковості (забезпечення цільового прибутку) — установлення ціни в такий спосіб, щоб покрити витрати виробництва і просування товару; установлення ціни на рівні запланованого прибутку.

Ціноутворення на основі рівня поточних цін — установлення ціни насамперед на основі цін конкурентів, а не власних витрат або попиту.

Ціноутворення на основі цінності товару — установлення ціни на основі сприйняття цінності товару покупцем, а не витрат продавця.

Ч

Частота повторення — величина, що показує, скільки разів середній представник цільової аудиторії повинен познайомитися з рекламним повідомленням.

Чиста конкуренція — має місце на ринку однорідних товарів з великою кількістю покупців і продавців, жоден з яких не має істотного впливу на формування ринкової роботи.

Чиста монополія — має місце на ринку одного продавця. Різновидами монополій є урядова монополія, приватна регульована монополія і приватна нерегульована монополія.

Чистий прибуток — різниця між прибутками від продажу і всіма витратами.

Чутка і чутки — обмін думками про товар між цільовими покуп­цями і їхніми сусідами, друзями, членами сім’ї і співробітниками.

Ш

Широта охоплення — процент людей, які належать до цільової аудиторії і які мають бути ознайомленні з рекламною компанією за даний проміжок часу.

Я

Якісне дослідження — пошукове дослідження, що проводиться з метою виявлення спонук, реакцій і поведінки споживачів. Проведення фокус-груп, інтерв’ю і метод стійких матриць — методи, якими послуговуються в ході цього дослідження.

Якість — сукупність властивостей, що визначають ступінь придатності товару для використання його за призначенням. Вибір способу визначення Я. залежить від характеру товару, практики, що склалася в міжнародній торгівлі даним товаром.

Якість товару — здатність товару виконувати призначені функції; включає загальну міцність, надійність, точність виготовлення, легкість в експлуатації і ремонті, а також інші важливі властивості.

Ярмарок оптовий — форма оптових закупівель і продажу товарів, місце укладання договорів на постачання всіх видів продукції за умов ринкової економіки. У маркетингу — форма просування товару.

Автор:
Дата:
Из той же категории: (Словник наукових термінів)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два + 11 =

Сейчас читают:
top